Svatováclavská réva - Lubina 18. 9. 2004Z cacopisu Orel ...

... Večerní píseň od Jaroslava Seiferta, ale i náročný kus Novoroční dárek sirotku od Arthura Rimbauda se kterým vystoupila Anežka Štukavcová ze Stěbořic a dostala za něj cenu manželu Fuchsových v Vídne v kategorii zvlášt náročná poezie. Jak nám prozradila, tak nějakou dobu recitovala ve škole v dramatickém kroužku a také se účastnila několika školních soutěží v recitaci a postoupila do okresního kola recitační soutěže.


... V kategorii do 18 let nejvíce vynikl svým prednesem David Grosser ze Stěbořic s básní Rodinná od Jaquese Préverta, se kterou také vyhrál cenu pro absolutního víteze.