Kvalifikační turnaj - malá kopaná - mužiPořadatel: Jednota Orel Stěbořice
Terním konání: 2. 7. 2005
ředitel turnaje: Řehulka Pavel
Hlavní rozhodčí: Miroslav Pivovarčík
Berger Petr


Malý fotbal
2005

O
r
e
l

H
a
v
í
ř
o
v
S
a
b
o
l

T
E
A
M
O
r
e
l

S
t
ě
b
o
ř
i
c
e
"B"
V
l
c
i

O
p
a
v
a
O
r
e
l

S
t
ě
b
o
ř
i
c
e
"A"
G
u
ň
k
a

T
E
A
M
B
O
D
Y
S
K
Ó
R
E
U
M
Í
S
T
Ě
N
Í
Orel Havířov 0:0 0:0 2:1 1:2 1:3 5 4:6 4
Sabol TEAM 0:0 3:0 2:0 1:3 1:2 7 7:5 3
Orel Stěbořice "B" 0:0 0:3 1:4 1:3 1:3 1 3:13 6
Vlci Opava 1:2 0:2 4:1 1:1 1:1 5 7:7 5
Orel Stěbořice "A" 2:1 3:1 3:1 1:1 6:2 13 15:6 1
Guňka TEAM 3:1 2:1 3:1 1:1 2:6 10 11:10 2